Zmluvy od roku 2012

Zmluvy od roku 2012 sú zverejnené centrálnom registri zmlúv.
CPPPaP zverejňuje zmluvy v súlade s § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenín neskorších predpisov).

Zmluvy za rok 2018

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2018 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby
002/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-servis PC, správa poč. siete

Zmluvy za rok 2017

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2017 Zmluva o poistení majetku a zodpvednosti právnických osôb

Zmluvy za rok 2016

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2016 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu-VÚDPaP
002/2016 Zmluva SANET
003/2016 Zmluva o poskytovaní služieb-servis PC, správa poč. siete
004/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluvy za rok 2014

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2014 Zmluva o poskytovaní služieb BOZP, PO

Zmluvy za rok 2012

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2012 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania
002/2012  Dodatok k zmluve T-com
003/2012  IVeS

Zmluvy za rok 2011

Číslo zmluvy Názov zmluvy
001/2011 Dodatok k Zmluve o výpožičke majetku štátu z 11.8.2008
002/2011 Zmluva o používaní programu WINIBEU
003/2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PO
004/2011 Zmluva o posyktovaní služieb - SIN.s.r.o


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist