Ochrana osobných údajov

Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle § 44 ods. (8) Zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zmluvy č. ZO/2018A13689-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby uvádzame kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Meno a priezvisko E-mail Telefón
Boris Gaal gaal@osobnyudaj.sk +421 915 751 057


Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa nájdete na:

 


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist