Ako sa objednať

  • O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať rodič resp. zákonný zástupca.

  • Objednať sa je možné osobne alebo telefonicky na telefónnych číslach uvedených v kontaktoch. Príslušného odborného zamestnanca nájdete podľa školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje. V prípade nejasností volajte číslo ústredne.

  • Informácie o náležitostiach, ktoré je potrebné doložiť k vyšetreniu Vám podá príslušný odborný zamestnanec. Obvykle sú to: zdravotný záznam (resp. výpis), prípadne školské zošity, žiacka knižka, korekčné pomôcky (okuliare a iné). Ak dieťa v minulosti absolvovalo podobné vyšetrenie v inom zariadení (psychologické, špeciálno- pedagogické, logopedické), bolo by vhodné priniesť kópiu správy.

  • Návrh na odborné vyšetrenie môže dať so súhlasom zákonného zástupcu aj škola, ktorá v tomto prípade vypracuje krátku charakteristiku.Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist