Pracovná doba: pondelok až piatok  od 7.00- 15.00 hodín

Meno Priezvisko Funkcia E-mail Telefón 046 /
PhDr. Jana Rohovská riaditeľka riaditelka@cpp-pd.sk 5199 512

Odborní zamestnanci

Meno Priezvisko Funkcia E-mail Telefón 046 /
Mgr. Eva Bartová školská psychologička bartova@cpp-pd.sk 5199 516
Mgr. Jarmila Belková psychologička belkova@cpp-pd.sk 5199 519
Mgr. Jana Kalná psychologička kalna@cpp-pd.sk 5199 521
PaedDr. Angela Kadašiová špeciálna pedagogička kadasiova@cpp-pd.sk 5199 513
Mgr. Eva Kokindová psychologička kokindova@cpp-pd.sk 5199 514
Mgr. Ivana Mikušová psychologička mikusova@cpp-pd.sk 5199 515
Mgr. Blanka Štrbová psychologička strbova@cpp-pd.sk 5199 522
Mgr. Eva Antolová špeciálna pedagogička antolova@cpp-pd.sk  5199 518
PaedDr. Katarína Klinková špeciálna pedagogička klinkova@cpp-pd.sk 5199 517
PaedDr. Barbora Katrenčíková sociálna pedagogička, kariérová poradkyňa katrencikova@cpp-pd.sk 5199 523
Mgr. Michaela Majzlan, PhD.
psychologička majzlan@cpp-pd.sk 0918 028 705
Mgr. Viera Faziková Tomeková psychologička fazikova@cpp-pd.sk 0918 028 705
Mgr. Iveta Váňová špeciálna pedagogička vanova@cpp-pd.sk 0918 028 487
Mgr. Ivana Mihálová špeciálna pedagogička mihalova@cpp-pd.sk 0918 028 487
Mgr. Michaela Drnajová
logopedička drnajova@cpp-pd.sk 046/519 95 24
Mgr. Ľudmila Mišovicová sociálna pedagogička misovicova@cpp-pd.sk 0918 028 487
Mgr. Alica Vidová
špeciálna pedagogička

vidova@cpp-pd.sk

0917 697 471
Mgr. Simona Jusková psychologička juskova@cpp-pd.sk 0917 697 471

Prevádzkoví zamestnanci

Meno Priezvisko Funkcia Telefón 046 /
Jarmila Bakusová sociálno-administratívna zamestnankyňa centrum.pd@gmail.com
5427 088
5199 511
Blanka Ložeková hospodársko-ekonomická zamestnankyňa centrum.prievidza@gmail.com
5199 520


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist