Súhrnné správy od roku 2015

Súhrnné správy od roku 2015 sú zverejnené centrálnom registri zmlúv.
CPPPaP zverejňuje súhrnné správy v súlade s § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenín neskorších predpisov).

Súhrnné správy do roku 2014

R o k

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- €

2012 Súhrnná správa za IV. štvrťrok
2013  Súhrnná správa za IV. štvrťrok
2014  Súhrnná správa za III. štvrťrok
2014 Súhrnná správa za IV. štvrťrok

Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist