OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP)

 • poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Poskytujeme preventívnu starostlivosť v školách a škol. zariadeniach.

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPPPaP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • krízovej intervencie
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • Podrobnejšie o našich aktivitách sa dočítate v Ponukovom liste služieb CPPPaP

Podmienky fungovania CPPPaP v čase pandémie COVID:

 • nikto s príznakmi ochorenia COVID- 19 nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP
 • rodič, plnoletý klient, žiak ZS a návštevy v CPPPaP  musia mať  v priestoroch CPPPaP rúško (prekrytie horných dýchacích ciest)
 • dieťa MŠ (a dieťa do veku 6 rokov) nemusí mať horné dýchacie cesty prekryté rúškom
 • zákonný zástupca a každý plnoletý návštevník CPPPaP vypisuje čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti (čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevnéíka)
 • ostatné informácie Vám budú poskytunté pri vstupe do CPPPaP sociálne-administratívnou zamestnankyňou
 • aktivity priamo v školách vykonávame po dohode s jednotlivými školami a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v školách a v CPPPaP

Aktuálne informácie Školský semafor

Pandemický plán CPPPaP Prievidza

Ďakujeme za pochopenie !


  Kontakt

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Bakalárska 2
  971 01 Prievidza
  046 / 5427 088

   

   

   

   

   

   

   

  TOPlist