Milí žiaci, študenti, klienti, spolupracovníci,

oznamujeme Vám, že v súvislosti s transformáciou poradenského systému SR v zmysle § 161n, ods. 3 zákona 245/2008 Z. z. došlo od 1.1.2023 k zmene: spojením CPPPaP Prievidza, CŠPP Prievidza a CŠPP Handlová vzniklo Centrum poradenstva a prevencie, Bakalárska 2, Prievidza. Máme elokované pracovisko: Úzka 2, Prievidza ako súčasť CPP, Bakalárska 2, Prievidza. Naďalej poskytujeme starostlivosť zaevidovaným klientom v oboch pracoviskách!

 • vykonávame  psychologickú činnosť, špeciálno-pedagogickú činnosť, logopedickú činnosť a sociálno-pedagogickú činnosť zameranú na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím a znevýhodnením
 • krízovej intervencie pre školy
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na ďalšie linky pomoci:   


Linka pomoci VÚDPaP   IPčko.sk  Krízová linka pomoci 
0910 361 252 (od 8-18 hod.)   www.ipcko.sk  0800 500 333 / www.krizovalinkapomoci.sk
     
Dobrá linka    Linka detskej istoty       Linka detskej dôvery
www.dobralinka.sk     116 111 0907 401 749 / www.linkadeti.sk

 

   


   Kontakt

   Centrum poradenstva a prevencie
   Bakalárska 2
   971 01 Prievidza
   046 / 5427 088

    

    

    

    

    

    

    

   TOPlist