OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie (CPPPaP)

 • poskytujeme komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby. Poskytujeme preventívnu starostlivosť v školách a škol. zariadeniach.

Nad rámec týchto činností sa na nás môžete obrátiť aj v prípade:

 • rozvoja reči a grafomotorických zručností priamo v MŠ, alebo v CPPPaP
 • terapie metódou BFB (biofeedback)
 • rodinnej terapie podľa V. Satirovej
 • KBT (kognitívno-behaviorálna terapia)
 • KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)
 • diagnostiky a terapie deficitov čiastkových funkcii podľa Dr. Sindelar
 • krízovej intervencie
 • supervíznej činnosti pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl
 • Podrobnejšie o našich aktivitách sa dočítate v Ponukovom liste služieb CPPPaP

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR č. 2021/10079:1-A1810  (doplnené rozhodnutím č. 2021/10079:2-A1810)

 • s účinnosťou od 22.2.2021 poskytujeme činnosť klientom a ich zákonným zástupcom individuálnou formou  prezenčne (podmienky vstupu do CPPPaP sú blžšie popísané viď. Návrat do škôl- aktualizácia 8.3.2021)
 • v prípade otázok sme vám k dipozícii na jednej z týchto liniek:046/542 70 88,  046/519 95 11, 046/519 95 12 ako aj na mailových kontaktoch
 • okrem priamej činnosti umožňujeme on line stretnutia s klientmi a zákonnými zastupcami detí prostredníctvom aplikácii (ZOOM ako aj iné) po predchádzajúcej dohode s odborným zamestnancom
 • prostredníctvom mailu poskytujeme našim klientom cvičenia (logopedické, špeciálnopedagogické)

Podmienky fungovania CPPPaP v čase pandémie COVID v školskom roku 2020/2021 (až do odvolania):

 • nikto s príznakmi ochorenia COVID- 19 nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP
 • pred vstupom do CPPPaP sa vykonáva filter detí a zákonných zástupcov
 • dieťa aj rodič musí mať v priestoroch CPPPaP rúško (vrátane detí z MŠ)
 • zákonný zástupca a každý návštevník CPPPaP vypisuje potvrdenie o bezinfekčnosti
 • z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti pre našich klientov môže dieťa sprevádzať len 1 zákonný zástupca dieťaťa
 • ostatné informácie Vám budú poskytunté pri vstupe do CPPPaP sociálne-administratívnou zamestnankyňou
 • aktivity priamo v školách vykonávame po dohode s jednotlivými školami a podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v školách a v CPPPaP

Návrat do škôl 2021 (aktualizácia 8.3.2021)

Základné informácie o Covide pre deti a žiakov

Pandemický plán CPPPaP Prievidza

Ďakujeme za pochopenie !


  Kontakt

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  Bakalárska 2
  971 01 Prievidza
  046 / 5427 088

   

   

   

   

   

   

   

  TOPlist