Správa o činnosti

Činnosť zariadenia poradenstva a prevencie

sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 325/2008 Z.z o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a Sprievodcom na daný školský rok.


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist