Ponuka aktivít

  • V centre záujmu odborných zamestnancov zariadenia je podpora optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a sociálneho vývinu detí a mládeže vo veku od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.
  • Poskytujeme komplexné diagnostické, poradenské a terapeutické služby a poradenský servis.
  • Spolupracujeme s materskými, základnými a strednými školami, vrátane zdravotníckych a iných inštitúcií, ktoré sa starajú o deti, mládež a rodinu.
  • Stretnete sa u nás s priateľským, dôverným, na klienta orientovaným prístupom tímu profesionálov - psychológov, špeciálnych pedagógov, poradcov v kariérnom vývine a špecialistov na prevenciu sociálno-patologických javov.
  • Zoznámte sa  s ponukami aktivít nášho zariadenia:

Ponukový list aktivít pre materské školy

Ponukový list aktivít pre základné školy

Ponukový list aktivít pre stredné školy

Ponukový list aktivít pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov integrovaných v ZŠ


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist