Rozdelenie škôl

→  Materské, základné a stredné školy v okrese Prievidza sú v našom CPP rozdelené jednotlivým odborným zamestnacom. Kliknutím na nadpis sa dozviete, kto má na starosti príslušnú školu.

→ Tým nie je dotknutá slobodná voľba psychológa a špeciálneho pedagóga zo strany rodiča. Zákonný zástupca dieťaťa má právo si vybrať odborného zamestnanca aj mimo rajonizácie.


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist