OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Zriaďovacia listina, organizačná štruktúra

Krajský školský úrad v Trenčíne v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

zriadil s účinnosťou od 1.1.2011

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prievidza (ďalej len "CPPPaP") ako rozpočtovú organizáciu.

  1. V súvislodti s prijatím zákona č. 345/2012 došlo od 1. januára 2013 k zmene zriaďovateľa CPPPaP z Krajského školského úradu v Trenčíne na Obvodný úrad Trenčín.
  2. V súvislosti s prijatím zákona č. 180/2013 Z.z. od 1. októbra 2013 došlo k zmene zriaďovateľa CPPPaP z Obvodného úradu Trenčín na Okresný úrad Trenčín.

Zriaďovacia listina CPPPaP

Organizačná štruktúra

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa vnútorne člení na:

  1. úsek poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
  2. úsek špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie
  3. hospodársko-správny úsek
     RIADITEĽKA
ÚSEK PORADENSTVA V OSOBNOSTNOM, VZDELÁVACOM A KARIÉROVOM VÝVINE

ÚSEK ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE

HOSPODÁRSKO-SPRÁVNY ÚSEK
7 zamestnanci 3 zamestnanci 3 zamestnanci

Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist