Organizačný poriadok CPP

Organizačná schéma CPP

Centrum poradenstva a prevencie sa vnútorne člení na:

1. Oddelenie  poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom vývine

2. Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva

3. Oddelenie prevencie, supervíznej činnosti  a kariérove poradenstva                   

4. Sociálno-administratívny úsek

         

 

CPP


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist