Organizačný poriadok CPP

Organizačná schéma CPP

Centrum poradenstva a prevencie sa vnútorne člení na:

1. Oddelenie  poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine

2. Oddelenie poradenstva a prevencie pre deti s vývinovými poruchami

3. Oddelenie poradenstva pre deti so zdravotným postihnutím

4. Ekonomicko – hospodársky úsek

5. Pedagogické asistentky pre ZŠ

 

zamestnanci


Kontakt

Centrum poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist