Zabezpečenie prístupu k informáciám

Sprístupňovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

zabezpečuje riaditeľka CPP. Prijímanie žiadostí a ich evidenciu a vybavovanie zabezpečuje sociálno-administratívna zamestnakyňa  CPP:

Meno Priezvisko E-mail Telefón
Jarmila Bakusová centrum.pd@gmail.com 046 / 5199 512

Zodpovedná osoba  na nahlasovanie a preverovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona 54/2019 Z.z.

Meno Priezvisko E-mail Telefón
Blanka Ložeková centrum.prievidza@gmail.com 046 / 5199 520

  Kontakt

  Centrum poradenstva a prevencie
  Bakalárska 2
  971 01 Prievidza
  046 / 5427 088

   

   

   

   

   

   

   

  TOPlist