OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Tlačivá a dokumenty

Žiadosti a súhlasy

 1. Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie a poradenstvo sa realizuje len s písomným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
 2. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa – MŠ
 3. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa - ZŠ
 4. Žiadosť o vyšetrenie dieťaťa – SŠ
 5. Žiadosť o vyšetrenie plnoletého klienta
 6. Žiadosť školy, školského zariadenia o poskytnutie služby z ponukového listu CPPPaP
 7. Súhlas zákonného zástupcu-depistáž v MŠ
 8. Súlas zákonného zástupcu - preventívny program v MŠ
 9. Súhlas zákonného zástupcu na aktivity pre udržateľnosť projektu VUDPaP (Farby života, COMDI)
 10. Súhlas zákonného zástupcu s preventívnym programom Aby sme si rozumeli
 11. Súhlas rodiča s účasťou na skupinových aktivitách v ZŠ,SŠ
 12. Súhlas zákonného zástupcu- Druhý krok
 13. Školská zrelosť-súhlas
 14. Proforient-súhlas

Metodické materiály CPPPaP

 1. V ostatnom období zaznamenávame praktizovanie určitých činností, postihujúcich psychiku, na ktoré si vás dovoľujeme upozorniť. Ide o neodborné metódy a postupy, ktoré nie sú žiadnym spôsobom zlučiteľné so psychologickou činnosťou a môžu tak viesť až k poškodzovaniu psychického zdravia klienta. Sú uvedené v nasledovnom materiáli VÚDPaP Bratislava Kontraindikované aktivity
 2. Metodické materiály pre koordinátorov prevencie:Žiak s poruchami správania v ZŠ a SŠ, Metodické usmernenie k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist