OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Zabezpečenie prístupu k informáciám

Sprístupňovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

zabezpečuje riaditeľka CPPPaP. Prijímanie žiadostí a ich evidenciu a vybavovanie zabezpečuje sociálno-administratívna zamestnakyňa  CPPPaP:

Meno Priezvisko E-mail Telefón
Jarmila Bakusová centrum.pd@gmail.com 046 / 5199 512


Zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle § 44 ods. (8) Zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe zmluvy č. ZO/2018A13689-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby uvádzame kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Meno Priezvisko Číslo skúšky E-mail Telefón
Ing. Tomáš Dopirák 273/2013 dopirak@osobnyudaj.sk 0907 / 292 832


Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa nájdete na:


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist