OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

Aktuality

  • Podporná skupina rodičov detí s ADD/ADHD

Skupinová prácu s rodičmi detí s diagnostikovaným syndrómom ADD/ADHD (porucha aktivity a pozornosti, hyperkinetická porucha). Skupina je podporná, čo znamená, že si rodičia detí budú vzájomne vymieňať svoje skúsenosti. Zároveň sa dozvedia od odborného zamestnanca, ktorý bude skupinu viesť, ako zvládať svoje dieťa, aké výchovné postupy a odporúčania sú efektívne. Stretávame sa 1 krát za 2 týždne v popoludňajších hodinách v priestoroch CPPPaP. V prípade záujmu píšte na mailovú adresu: bartova@cpppap-pd.sk

  • Druhý krok

Ponúkame základným školám Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu na školách Druhý krok. Program je určený pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ. Školy, ktoré majú o program záujem, sa môžu prihlásiť prostredníctvom písomnej požiadavky, ktorú nájdu na našej stránke v záložke Tlačivá a dokumenty- Žiadosť o poskytnutie služby z ponukového listu CPPPaP.

  • Predškoláčik

Ponúkame materským školám stimulačný program Predškoláčik, zameraný na komplexnú stimuláciu  funkcií potrebných na úspešný štart do ZŠ (grafomotorika, fonematicko-fonologické schopnosti, vizuomotorika, priestorová orientácia, matematické predstavy, reč, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie).

  • Preventívny program " Ako išlo vajce na vandrovku"

Preventívny program je určený deťom so sociálne znevýhodneného prostredia v predškolskom veku. Je zameraný na všestranný rozvoj dieťaťa. Podmienkou jeho absolvovania je väčší počet detí  v triede materskej škole (najmenej 5 detí predškolského veku pochádzajúcich zo SZP).


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Bakalárska 2
971 01 Prievidza
046 / 5427 088

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist